Chính sách bảo mật

1. Thu thập và xử lý thông tin thông tin

Khi bạn tạo tài khoản trên cacmonngon.net chúng tôi sẽ tiến hành thu thập những thông tin mà bạn cũng cấp. Các thông tin như: Họ tên, ngày tháng năm sinh, Email, Địa chỉ…

cacmonngon.net  sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn với các mục đích: trả lời câu hỏi cũng như ý kiến của bạn; Những thông báo qua Email; các mục đích về việc thống kê và các mục đích khác tại thời điểm mà chúng tôi thu thập thông tin.

2. Lưu trữ những thông tin cá nhân

Những thông tin thông tin cá nhân của bạn khi đăng ký tài khoản trên cacmonngon.net sẽ được tự động lưu và bảo mật trong bộ nhớ máy chủ. Những dữ liệu này được lưu trữ trong suốt thời gian bạn là Thành Viên của cacmonngon.net hoặc ngay cả khi bạn xóa tài khoản của  mình.

3. Cookie

Cookie là một lượng dữ liệu nhỏ, thường chứa một ký hiệu định danh duy nhất và được gửi đến trình duyệt từ thiết bị của người dùng. Bạn có thể tùy chỉnh cài đặt trình duyệt để chấp nhận hoặc từ chối cookie, hoặc nhận thông báo khi có cookie được đặt. Hãy lưu ý rằng việc từ chối tất cả cookie có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng một số tính năng trên website

Website cacmonngon.net cho phép các tổ chức khác cung cấp dịch vụ hoặc hiển thị quảng cáo trên một số trang web của chúng tôi và có quyền truy cập các cookie của họ trên thiết bị của bạn.

4. Tiết lộ thông tin cá nhân

Khi cần thiết, các cơ quan/tổ chức/cá nhân sau đây được ủy quyền để tiếp cận và thu thập thông tin cá nhân của Thành viên:

  • Ban quản trị trang website cacmonngon.net;
  • Bên thứ ba cung cấp dịch vụ tích hợp với cacmonngon.net;
  • Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, khi có yêu cầu theo quy định trong quy chế hoạt động.

5. Quảng cáo của bên thứ ba

Chúng tôi hiển thị các quảng cáo dựa trên thông tin cá nhân được lựa chọn. Website sẽ không tiết lộ bất cứ thông tin cá nhân nào cho nhà quảng cáo khi bạn tương tác hoặc xem quảng cáo.

6. Liên lạc với cacmongngon.net

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc đề xuất nào liên quan đến Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên hệ.